Vítejte ve společnosti ZENVA

Alarm medicinálních plynů

 • Digitální 3 plynový alarm lékařského tlaku pro monitorování

  Digitální 3 plynový alarm lékařského tlaku pro monitorování

  Digitální zobrazení hodnoty tlaku plynu v reálném čase a alarmové body lze nastavit podle potřeb každého parametru

  · Podpora zvukového a světelného alarmu, podpora ztlumení bzučáku

  · Standardní protokol Modbus, podpora vzdálené komunikace RS-485 (možnost monitorování sítě)

  Nastavitelná jednotka tlaku vzduchu (Mpa, kPa, Psi, inHg, Bar, mmHg), výchozí MPa (přetlak), kPa (podtlak)

  · Body monitorování tlaku vzduchu: 1 až 7 kanálů

  Všechny parametry lze ladit na místě, aby vyhovovaly různým potřebám

 • Nemocniční lékařské plynové zařízení Medicinální plynový alarm se 3 plyny

  Nemocniční lékařské plynové zařízení Medicinální plynový alarm se 3 plyny

  Plynový alarm v lékařské oblasti je vhodný pro sesterské stanice, operační sály a další prostory.Poskytuje stav dodávky plynu na zobrazovací ploše na každém patře nemocnice, zobrazuje hodnoty tlaku plynu, průtoku, koncentrace atd. v reálném čase a alarmuje překročení limitu, aby dodávka plynu zůstala stabilní.

 • Vysoce kvalitní nemocniční plynové ventily Servisní jednotka Zónový ventilový box s alarmem

  Vysoce kvalitní nemocniční plynové ventily Servisní jednotka Zónový ventilový box s alarmem

  Gas Alarm box speciálně navržený pro testování tlaku medicinálních plynů pomocí sběru tlaku difuzního křemíkového tlakového vysílače, přes displeje procesoru MCU, externí tlakový senzor, vícekanálový signál senzoru lze kombinovat v rámci set boxu, přes síťový kabel připojený k alarmu , přenos na vzdálenost 1000 m lze dosáhnout za všech podmínek instalace.

 • Poplachový systém pro oblast nemocničního nábytku vysoce kvalitní alarm lékařského plynu

  Poplachový systém pro oblast nemocničního nábytku vysoce kvalitní alarm lékařského plynu

  MCU řadiče využívá vysokorychlostní a vysoce kvalitní jednočipový mikropočítač, který má výhody rychlé rychlosti výpočtu, vysoké přesnosti a vysoké spolehlivosti.Dokáže rychle a přesně zvládnout systémové úkoly a zajistit spolehlivost provozu systému.

  Požadované parametry alarmového bodu lze nastavit stisknutím tlačítka a alarm překročení může být realizován.Když hodnota parametru překročí nebo je nižší než nastavená hodnota, bude odeslán zvukový a světelný alarm, aby informoval příslušný personál, aby se včas vyřešila závada nebo problém a zajistil se normální tlak přívodu plynu do plynovodu.Poplachový hostitel je vybaven RS-485. Komunikační rozhraní může realizovat síťové propojení s hlavním poplachovým boxem a hostitelem centrálního monitorovacího systému prostřednictvím sítě a přenášet data do monitorovacího počítače monitorovacího centra prostřednictvím obecné datové trasy.Počítač může shromažďovat, řídit a zpracovávat relevantní provozní data, vytvářet kompletní databázový soubor pro všechny provozní parametry a komplexně monitorovat parametry plynu každého místa